محورهای همایش
 • مهندسی عمران

 

-مدیریت ساخت و اجرا

-تكنولوژي بتن

-روش های عددی در مهندسی عمران

-راه و ترابری

-ژئوتکنیک و معدن
- هیدرولیک ، منابع آب
- محیط زیست
- مهندسي تونل براي نواحي شهري
- نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
- فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان
- اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
- ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در عمران
- رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران
- كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
- سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
- مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
- مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب

 • مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
  - سازه هاي زيرزميني
  - مهندسی ارزش
  - مهندسی منابع آب ، سازه هاي هيدروليكي و دريايي
  - هماهنگی شکلی سازه و معماری
  - توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
  - دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
  - سازه هاي غير ساختماني و صنعتي
  - عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
  - تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادی
  - كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها
  - مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
  - بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها
  - ايمني سازه در معادن زير زميني
  - مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری
  - اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه

 

 • مهندسی معماری و توسعه پایدار
  - معماری پایدار
  - معماری و هویت شهری
  - نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
  - نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
  - انرژی های نو در معماری
  - سبک شناسی معماری
  - روش ها و فناوری های نو در در معماری
  - گرافیک شهری و معماری خیابانی
  - تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
  - الگوهای معماری بومی
  - تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
  - مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
  - تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
  - معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
  - معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
  - برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
  - معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
  - معماری معاصر ایران و جهان

 

 • مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:

- شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
- حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
- ابنیه فنی و تاسیسات شهری
- روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
- سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی
- آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
- طراحی هندسی معابر
- سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در کلان شهرها
- مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
- ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك
- مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل
- آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
- حمل‌و‌نقل همگاني ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
- قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
- حمل و نقل غیر موتوری

 

 • مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه

- مديريت وتكنيك هاي بهينه سازي
- مديريت توليد در پروژه ها
- مديريت بازرگاني پروژه های شهری
- بازاريابي و مديريت بازار
- مديريت استراتژيك
- برنامه ريزي استراتژيك شهری
- سياست هاي پولي و مالي
- بهره وري و تجزيه و تحليل آن در پروژه های توسعه
- مديريت ارتباط با مشتريان
- بازار شناسي در امر ساخت و ساز
- مدیریت رقابت در پروژه
- مديريت دولتي
- توسعه اقتصادي و برنامه ريزي شهری
- مديريت رفتار سازماني شهری
- ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت در توسعه شهری
- مديريت منابع انساني
- مديريت تحول سازماني
- مسائل نيروي انساني در صنعت ساخت و ساز
- مديريت انتقال تكنولوژي در توسعه شهری
- مديريت كيفيت و بهره وري
- اقتصاد محیط زیست شهری
- اقتصاد شهری و روستایی در توسعه
- چالش هاي موجود در توسعه شرکت های نوآور
- تجارت بین الملل در پروژه های شهری و عمرانی
- اقتصاد و توسعه شهری
- مديريت مهندسي كسب و كار در پروژه
- اخلاق در كسب و كار مهندسی
- نقش رسانه ها در بهبود فضاي ساخت و ساز شهری
- مديريت هزينه در كسب و كار
- بررسي روش هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در پروژه های عمرانی
- بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظور جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
- جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخش هاي مختلف پروژه های شهری
- مديريت ريسك سرمايه گذاري در پروژه
- تاثير تحريم ها بر توسعه شهری
- راهكارهاي برون رفت از ركود تورمي در ساخت وساز
- حسابداري، حسابرسي و توسعه شهری
- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت های عمرانی
- روش هاي هزينه يابي وحسابداري در مديريت پروژه
- نقش حسابداري وحسابرسي در بحران هاي مالي
- سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب در شرايط تحريم
- مديريت سرمايه گذاري در پروژه
- مديريت انرژي در ساخت و ساز
- تبليغات و روابط عمومي، برند ،تجارت الكترونيك
- مديريت ارتباط با مشتري در پروژه
- چالشهاي فرا روي مديريت شهری
- مديريت دانش در امور شهری
- مديريت رفتار و زمان در سازمانها و شركت ها
- توانمند نمودن منابع انساني سازمانهای مدیریت شهر
- ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري
- مديريت زمان و نقش آن در موفقيت پروژه های عمرانی
- توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان
- مديريت محيط زيست
- مديريت در سوانح طبيعي
- مديريت ثبت اسناد و املاك
- بازاريابي و صادرات در مصالح عمرانی
- مديريت تكنولوژي
- مديريت فناوري اطلاعات در پروژه های شهری
- مديريت منابع اطلاعاتي در توسعه
- مديريت امور فرهنگي در شهرسازی نوین
- مهندسي مالي و مديريت ريسك
- تامين مالي و سرمايه گذاري در صنعت ساختمان و راه
- مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي در رشته های مرتبط با توسعه شهری-
- مديريت پایدار امور شهري

 

 • مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
  - الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
  - بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی (چالشها و راهکارها)
  - بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
  - شهرسازی نوین و توسعه پایدار
  - تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
  - سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
  - جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
  - ناپايداري شهر و عوامل موثر
  - شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
  - كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
  - حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
  - توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
  - شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

 

 • معماری و گرافیک
  - گرافیک معماری، شهری و بصری
  - زیبایی شناسی در معماری
  - گرافیک محیطی شهر
  - گرافیک محیطی شهر و معماری خیابانی
  - زیباسازی و هویت شهری
  - روش ها و فناوری های نو در هنر زیباسازی شهر
  - حکمت هنر اسلامی
  - معماری اسلامی معاصر
  - گرافیک شهری
  - نماهای شهری
  - گرافیک بصری
  - هنر اسلامی
  - هنر معاصر
  - هنر کهن
  - هنر اساطیری
  - آرکی تایپ ها در هنر
  - فلسفه هنر
  - هنر در تمدن اسلامی
  - انسان طبیعت طراحی
  - مطالعات تطبیقی هنری
  - جامعه شناسی هنری
  - اقتصاد هنر
  - هنر جهان اسلام
  - تبلیغات محیطی، هویت و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی
  - منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
  - نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري

 

 

 • مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
  - فضای سبز و محیط زیست شهری
  - شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
  - شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
  - مسائل محیط زیست کلان شهرها
  - اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
  - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
  - ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
  - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
  - کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
  - اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
  - مدیریت پسماند در شهرها
  - فاضلاب شهری و تصفیه آن
  - توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
  - اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
  - همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
  - ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
  - طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

 

 • منظر شهري پايدار و توسعه
  - پايداري و منظر شهري
  - تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
  - برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
  - تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
  - عناصر سازنده سيما و منظر شهري
  - آسيب‌شناسي منظرشهري
  - منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
  - منظر طبیعی شهر و شهرهاي سنتي و جدید
  - منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
  - نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
  - منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
  - منظر شهري بافت هاي نوساز
  - ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري

 

 • روانشناسی و جامعه شناسی شهری
  - شهروند و حقوق شهروندی
  - فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
  - فرهنگ هاي بومي و شهر
  - روانشناسی محیطی
  - تعامل فرهنگي و كالبد شهري
  - فرهنگ و توسعه شهري
  - پايداري اجتماعي - فرهنگي در شهر
  - فرهنگ و حمل و نقل شهري
  - فرهنگ و جغرافياي شهري
  - مديريت و فرهنگ شهري
  - تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري
  - نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي
  - فرهنگ، هويت و منظر شهري

 

 • نانو تکنولوژی و توسعه پایدار
  - نانو کاتالیست ها
  - نانو سیال ها
  - نانو الیاف ها
  - نانو تکنولوژی و محیط زیست
  - نانوفناوری و مهندسی سازه
  - نانو تکنولوژی در حوزه انرژی
  - نانو تکنولوژی در حوزه مسکن و شهرسازی
  - نانو تکنولوژی در صنایع نفت و گاز

 

 • مرمت بافت ها و آثار تاریخی
  - بافت های تاریخی
  - بهسازی آثار تاریخی
  - نوسازی شهری
  - بازسازی بافت تاریخی

 

 • مهندسی مکانیک و تاسیسات
  - تاسیسات سبز و ساختمان سبز
  - مدیریت هوشمند تاسیسات ساختمان
  - سيستم هاي توليد‌‌‍‍، توزيع و انتقال انر‌ژي
  - مدیریت و بهینه سازی انرژی در ساختمان
  - استفاده از فناوری میکرو و نانو در تاسیسات
  - بازیافت انرژی در تاسیسات ساختمانی CHP-CCHP
  - سیستم های گرمایش و سرمایش نوین ساختمانی
  - استفاده از مصالح و مواد پیشرفته در تاسیسات ساختمانی
  - استانداردسازی و تدوین مقررات ملی در تاسیسات نوین ساختمانی
  - کاربرد انرژی های خورشیدی ، باد ،زمین گرمایی و ... در تاسیسات نوین

 

 • مدیریت بحران
  - نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی
  - نقش سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی
  - نقش واحدهای مدیریت بحران سازمانی در مدیریت ریسک بحران شهری
  - نقش آمادگی در کاهش آسیب‌پذیری از بحران‌های شهری
  - ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
  - الگوی مدیریت شهری یکپارچه در بحران
  - طراحی شهری، شهرسازی، تأسیسات، پایانه‌ها، مترو و بافت‌های فرسوده
  - تحلیل نقش سامانه‌های ICS و NIMS در مدیریت ریسک سوانح طبیعی
  - قوانین و مقررات حقوق در مدیریت بحران شهری
  - مدیریت بحران صنعتی، ضرورت‌ها و پیش نیازها
  - پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
  - پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها
  - تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده
  - تغییرات اقلیمی و چالش‌های مدیریت ریسک

 

 • یافنه های نو در معماری منظر
  - رویکردهای نو در معماری منظر ایرانی
  - رویکردهای جهانی و محلی در آموزش معماری منظر
  - تکنیک ها و رویکردهای آموزشی معماری منظر
  - تجربه‌های آموزش معماری منظر
  - کارگاه‌های آموزش طراحی و دروس تئوری
  - هنر و فرهنگ اسلامی-ایرانی در آموزش معماری منظر

 

 • تاریخ و معماری
  - تاریخ معماری و شهرسازی ایران معاصر
  - منظر شهری و منظر فرهنگی
  - باستان شناسی معماری و شهرسازی
  - میراث معماری و شهرسازی مدرن
  - حوزه‌های فرهنگی طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی

 

 • منابع طبیعی

-مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی

- مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی

 - زیستگاه ها و تنوع زیستی (گونه های در خطر انقراض،حفاظت و...)

 - رسانه و منابع طبیعی

 - بحران آب و مدیریت جهادی

 - مباحث جهانی منابع طبیعی

- آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی

 - منابع طبیعی و توسعه پایدار

 - جنگل، مرتع و بیابان

- آمایش سرزمین (ارزیابی، مدیریت و برنامه ریزی)

- مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

 - دانش بومی و فناوری های نوین منابع طبیعی

 • محور معدن

-اکتشاف مواد معدنی    

-استخراج معادن                

-فضاهای زیرزمینی   

-مکانیک سنگ و ژئوتکنیک         

-فرآوری مواد معدنی         

-اقتصاد و مدیریت در معادن     

-محیط زیست، بازسازی، ایمنی و بهداشت

-مکانیزاسیون و اتوماسیون در معادن


پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !